O Przedszkolu nr 14

Budynek naszego zespołu został oddany do użytku w 1960 roku. Mieściło się w nim przedszkole i żłobek pod zarządem WZCH „ Chemitex”. W 1997 budynek odpłatnie przekazano Urzędowi Miasta. Po reorganizacji powstał Zespół Żłobkowo – Przedszkolny. W skutek lipcowej powodzi w 1997 r. budynek uległ zniszczeniu. Po trwającym ponad trzy lata remoncie Zespół wznowił swoją działalność. Powstała placówka o wysokim standardzie. Obecnie jest to placówka składająca się z czterech oddziałów gdzie przebywają dzieci od 3-ch do 6-ciu lat. Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIII/1329/14 z dnia 23 stycznia 2014,z dniem 1. 09. 2014 ZŻP Nr 2 został przekształcony w Przedszkole nr 14 Kowaliki.

msz_5096

 msz_5089

Zaplecze

Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Niewątpliwie ogromnym atutem placówki jest olbrzymi ogród przedszkolny w pełni spełniający wymogi bezpieczeństwa, sprzyjający zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.